W skrócie

 • Doba hotelowa: 15:00 – 11:00

 • Akceptujemy zwierzęta

 • Zakaz palenia w domkach
 • Bezpłatny parking niestrzeżony
 • Rezerwacja po wpłacie zadatku 30%
 • Płatność z góry w dniu przyjazdu

 • Gość odpowiada za spowodowane szkody
 • Obowiązuje cisza nocna 22:00 – 06:00
 • mówimy nie tylko po polsku:

  • We speak English
  • Wir sprachen Deutsch
  • мы говорим по русски.

Regulamin

Mazurskie Posiadło – domki do wynajęcia

Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie była wymagany.

1. Domki gościnne wynajmowane są w systemie dobowym. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego

2. Warunkiem pełnej rezerwacji domku jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości planowanego wynajęcia pokoju w ustalonym terminie. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie nie gwarantuje dokonania rezerwacji pokoju. Wpłaty zadatku należy dokonywać na konto:

Justyna Chmielewska
Prawdowo 29, Mikołajki
Nr rachunku:
BGZ BNP PARIBAS
08 2030 0045 1130 0000 0940 3790

3. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych oraz uregulowania należności za cały pobyt z góry (przelewem) lub niezwłocznie po przyjeździe. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia go z opłat za cały pobyt. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.

4. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

5. Goście zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić domek w stanie niepogorszonym niż zastany oraz oddać klucze od pokoju.

6. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom nie zameldowanym.

7. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.

8. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

9. W domkach oraz na terenie przyległym obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.

10. Osoby przebywające w domkach gościnnych zobowiązują się do przestrzegania przepisów ppoż.

11. W domkach “Mazurskie Posiadło” akceptujemy zwierzęta z własnym posłaniem, zwierzęta nie mogą spać na łóżkach. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń( znaleziona sierść w pościeli ) Goście zostaną obciążeni opłata w kwocie 200 zł.

12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, oraz warunków regulaminu w dowolnym momencie jednak bez wpływu na już złożone rezerwacje.

14. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody, brak sygnału Wi- Fi.